is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laura (glimlachend).

Ik denk van wel, mijn vader heeft hem in 't voorbij gaan gegeven. (Af.)

Burgemeester.

Zie je wel, kleine heks! Kijk me eens aan! Eerst stelt zij zich aan als een onschuldige heilige, dan...

Louise (heeft den brief geopend en vlug gelezen).

Daar is toch niets aan, als mijnheer Kühn mij een brief schrijft! Lees zelf maar; hij komt heden niet tafelen, omdat hij naar zijn moeder gereisd is.

Notaris.

Ja, ja! dat is niet meer dan billijk, dat hij zich verontschuldigt. Zeg eens, Louise, komen al dergelijke brieven aan jouw adres?

Louise (stampt met de voeten).

U bent een echte plagert!

Laura.

De nieuwe krant, heeren!

Notaris.

Geef eens hier, ik wil eens zien wat Rusland en Frankrijk in Marokko uitvoeren. (Zijn blik valt op de eerste bladzijde. Met verbazing): Heere Jozef, kijk eens hier! — Mijn hartelijke gelukwensch, burgemeester, mijn oprechte hulde!

Allen.

Wat is dat nu?

Burgemeester.

Waarom dat? Ik wist niet...

Notaris (lezend).

Telegram, 's Gravenhage, 30 December. De burgemeester Merkensteijn van Leeuwendal werd ter gelegenheid van het Nieuwjaarsfeest benoemd tot Ridder van de Ned. Leeuw en den veldwachter Hubert de bronzen medaille...