is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb mij verheugd, in hem een degelijken en oppassenden man voor onze Louise te hebben gevonden, maar voor zijn dwaasheden, die ik niet achter hem gezocht zou hebben, ben ik toch waarlijk niet verantwoordelijk.

Hoffmann.

Nu. dat wilde ik juist niet zeggen! — maar het is een dwaas idee, in de leeuwenkooi te gaan en daar met een bandiet een partij 66 te spelen. —

Frederika.

Ja, en dan nog wel met een dame, met een dierentemster. Hoe komt hij er toe?

Louise.

Mijn God, zou hij haar misschien reeds langer kennen?

Hoffmann.

Wie weet, of zij niet...

Frederika.

Maar Laurens, wie zal nu aan zoo wat denken?

Hoffmann (opbruisend).

Ken jij de mannen, Rika?

Frederika.

Nu, een beetje wel, denk ik!

Hoffmann.

Maar de jongens van tegenwoordig ken jij niet; hij was te Berlijn, Parijs, Londen...! Lieve hemel! geloof jij dan, dat een man van 35 jaar een onschuldig kind, een engel is?

Frederika.

Laurens, ik verzoek je beleefd, wij zijn niet alleen!

Hoffmann.

Nu ja, wat schaadt dat... Louise kan de gedachte aan hem uit het hoofd zetten.