is toegevoegd aan uw favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laura.

Dat die zoo gevaarlijk zijn, dat had ik niet gedacht! Daar kan bij zoo'n beest gaan wie wil, maar ik of mijn Johan niet! En mijnheer Kühn is toch ook zoo n waaghal?

niet!

Louise.

Dat is het hem juist, Laura! Ach. ik ben het ongelukkigste meisje van de wereld... zoo iets te moeten beleven!

Laura.

Jammer van den goeden wijn hier, de heeren hebben hem niet eens opgedronken. (Ruimt de tafel af.) Maai juffrouw Louise, spreek toch een woordje met uw aanstaande.

Louise.

Hij is niet hier — hij is op reis!

Laura.

Zoo, ook dat nog! Die heeft het veld geruimd! Dat was ook wel een schandaal geweest, als hij aan tafel wat gekomen! Met mijnheer Hoffmann is niet te spotten, en met u - neen - nog veel minder. Zeg eens, juffrouw, wanneer

komt hij terug?

Louise.

Morgenavond!

Laura.

Nu, dan kun je hem nog ordentelijk afdrogen — dat zeg ik u, als ge het alleen met hem niet klaar speelt, dan ben ik ter uwer beschikking! Neen, dat moet de mannen voor eens en altijd afgeleerd worden, dat ze zich om zoo n miss in een leeuwenkooi wagen, en zich ten genoege van het publiek laten opeten!

Hoffmann (van buiten roepend).

Louise, Laura, eten!

Laura.

Ja, ja, ik kom al. Nu, men moet den kop niet laten hangen — de zijne is er ook nog op!