is toegevoegd aan uw favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan der zaak en tevens als een hulde van den zoon aan zijn vader op zijn 70sten verjaardag. Het boek bevat: „Een beknopte geschiedenis van de uitvinding der boekdrukkunst; Geschiedenis der firma en een beschreven rondgang door het bedrijf," alles geschreven door den heer D. Smit. Bibliothecaris van het Leesmuseum te Amsterdam. De tekst is versierd met aardige cliché's en kijkjes in het bedrijf. De kijkjes in het bedrijf zijn alle penteekeningen en in Immigraphiedruk gedrukt. De Immigraphiedruk is een eigen procédé van deze firma. Het Roiterdamsch Nieuwsblad betreurde het zelfs, dat de Koninklijke drukkerij van de firma 1MMIG haar Rotterdamsche collega's geen koninklijke gift heeft gegeven door het Immigraphie-procédé hen te openbaren. Er zijn toch altijd ontevreden menschen! Achter in het boek zijn 52 pagina's gewijd aan „eenige werkstukken van uiteenloopend karakter.w Men vindt daar heel mooi boekdrukwerk, prachtige drie- en vier-kleurendruk ken, lijnteekeningen in zink, autotypieën, gravures, plaatdrukwerk, steendrukwerk en Immigraphiedrukken. Alles door de firma zelf gemaakt, ook de cliché's voor den drie- en vierkleurendruk. Tiet geheel ziet er zeldzaam mooi uit.