is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namelijk, worden deze dikwijls hard, krassen ovei den bronslaag en verdoffen hierdoor den glans. Bij het gebruik van een vogelvlerk ot plumeau heett men hiervan geen last. Ook is op den duur deze methode van afpoederen goedkooper.

Ten laatste geven wij nog den raad bij het bronzen van drukwerk den mond dicht te houden en door den neus te ademen.

Tevens moet men het hootdhaar bedekken, daai het gebleken is, dat brons liet haar een groene kleur geeft en kaalhoofdigheid in enkele gevallen hiervan het gevolg is.

Kunstdrukpapier.

In het algemeen nemen de verschillende soorten kunstdrukpapier de inkt zeer goed op, doordat de krijtachtige oppervlakte de vloeistof direct opzuigt.

Toch kan liet voorkomen, zoowel bij roode, blauwe, groene en andere inkt, dat deze zoo slecht zich op het papier overzetten, dat de inkt als het ware, na liet drogen weggewischt kan worden.

Deze kunstdrukpapieren, waar zoo iets bij voorvalt, hebben een hoogen glans; ook schijnt het, op het gevoel af, dat zij vetachtig zijn. Bij zwarte inkt echter treedt het euvel niet zoo merkbaar op als bij andere kleuren.

Indien men met dusdanige slechte kunstdrukpapieren te doen heeft, raden wij een ieder aan speksteen ot talkum te gebruiken en dit over het drukwerk tewrijven met watten.

Weet men reeds te voren, dat het papier de inkt slecht aanneemt, zoo moet men dit vóór het drukken met speksteen inwrijven.