is toegevoegd aan uw favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan correctie-werk bestaat er toch niet voorden operateur.

Om echter nog zekerder te kunnen arbeiden, is het sterk aan te raden alle copie voor de zetmachine eerst door den corrector der drukkerij nauwkeurig te laten nalezen, vóór het stuk gezet wordt.

Een goed corrector toch is een levende grammatika, die geen spel- of zetfouten mag dulden.

Heeft hij eenmaal de copie gezuiverd van alle „ongerechtigheden", zoo zal een geoefend en ervaren operateur in staat zijn een juweeltje van een proefvel af te leveren; en, er gaat veel minder tijd verloren met de correctie in het zetsel.

In Londen heeft men in een massa groote drukkerijen, welke zich van de zetmachine bedienen, iemand die niets anders doet dan copie te corrigeeren vóór dat de operateur ze in handen krijgt; tevens wordt daar een duidelijke correctie gevraagd.

Vooral met spoed-eischende gevallen is dit DE methode van voordeelig werken.

Machine-zetsel.

Bij dit zetsel heeft men dikwijls last, dat de regels scheef staan, dat wil zeggen: niet vertikaal. De gevolgen zijn natuurlijk een slechte druk.

De opmaker moet bij machine-zetsel nooitgeheele kolommen in den vorm plaatsen, doch dit er met niet te groote grepen inzetten. Na eiken greep, drukt hij het zetsel flink tegen elkander aan, zoodat de regels vertikaal tegen elkander komen te staan.

Dat machine-zetsel bij het opsluiten van den vorm soms opspringt en in pastei valt, is eveneens een gevolg van den scheeven stand der gegoten regels.