is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnen den doodkiem reeds bij de geboorte in zich te dragen, zoodat zelfs de zorgvuldigste behandeling ze bijna niet in leven kan houden.

Schrijfletters zijn niet alleen duur, maar ook zeer gevoelig, véél te gevoelig helaas! Een even te harde aanraking, en ze blazen den laatsten adem uit.

o 7

Het publiek, dat voor enkele soorten van handcisdrukwerk deze schriftsoorten per se verlangt, moest eens weten hoe kostbaar deze typen zijn. Hoe dikwijls komt 't niet voor, dat men ze gedrukt wil hebben op Oud-Hollandsch papier, alleen om den schijn, alsof het drukwerk „geschreven" zou zijn.

En zouden er nog menschen zijn, die dit gelooven ?

Wij betwijfelen het ten Zeerste.

Vooral de letters met op- en neerhalen leggen het spoedig af. Wanneer een nieuw aangekochte massa een paar malen gebruikt is, hebben de h's, de g s de j's enz. kwetsuren ontvangen; hier en daar zijn ze zelts geheel gebroken.

Het is daarom zeer billijk hooge prijzen voor drukwerk in schrijfschrift te nemen, daar men anders ongetwijfeld met schade werkt.

En toch zijn er boekdrukkers, die zulk werk berekenen als platzetsel uit boekletter, hetgeen wij een betreurenswaardig feit noemen.

Dit dure materiaal met al zijn schadepostjes moet men ook naar waarde laten betalen.

Jugend-Initialen.

Wij ontvingen uit Berlijn van den heer A. Dressel, een prospectus van zijne „Jugend-Initialen . W ij kun-