is toegevoegd aan je favorieten.

Een Rus te Delfzijl

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na zijn vertrek had ze arme dagen gehad en als haar dochter Anna uit Farmsum er niet geweest was, ze zou zeker gebrek geleden hebben, maar nu behoefde ze tenminste voor broodsgebrek niet te vreezen, al kon Geert ook nog niet werken, al was er, in deze slechte tijden, in Wasi ook nog een kostganger bij gekomen, daar luitenant Monthu, Geert's beschermer, in haar voorkamertje zijn intrek had genomen en goed betaalde.

Dokter Pontier had menig half uurtje met den «ouden soldaat», zooals Geert zich zelf noemde, gepraat, en zoo was hij langzamerhand op de hoogte gekomen van diens heele geschiedenis.

Heel Delfzijl sprak weldra over de lotgevallen en avonturen van Geert van Dijk, en allerlei fantastische verhalen omtrent den jongen Rus, dien hij meegebracht had, deden de ronde. Zelfs in Appingedam hoorde men er van, en dokter Engelbert kwam op een goeden dag eens expres naar Delfzijl om te trachten, het rechte er van te weten te komen, t Spreekt van zelf, dat hij — nu hij van zijn zoon reeds 't een en ander had vernomen, omtrent de gebeurtenissen in Rusland — meer nog dan menig ander belang stelde in allerlei bijzonderheden, die men in de nieuwsbladen niet vermeld zag.

Hij stapte bij zijn vriend Pontier binnen en zei na de begroeting en het gewone praatje over t weer en over de lasten van 't Fransche bestuur, al heel gauw waarom hij eigenlijk naar Delfzijl gewandeld was.