is toegevoegd aan uw favorieten.

Een Rus te Delfzijl

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXVI. Onderhandelingen. Wat vrouw Tilma van plan was.

Enkele dagen na den terugkeer van Moeder Jantje, toen het al weer scheen, alsof ze nooit weg geweest was, bracht de luitenant 's avonds t blijde bericht, dat er opnieuw hoop was op een spoedig vergelijk. De onderhandelingen door bemiddeling der parlementairen waren thans zoo ver gevorderd, dat er nu een samenkomst kon worden gehouden tusschen bevelhebbers van weerszijden. Die samenkomst zou den volgenden dag plaats hebben, halverwege tusschen Appingedam en Delfzijl.

Natuurlijk, dat Wasi en Jan zich dien volgenden dag al lang vóór half drie, wanneer de Kommandant en zijn gevolg zouden vertrekken, in de buurt van de kazerne van een goed plaatsje hadden verzekerd. Ze zaten op twee palen, die vroeger een houten hek hadden gedragen en vanwaar ze een uitzicht hadden over 't heele kazerneplein.

Eerst werden drie afdeelingen infanterie opgesteld. Aan de uniformen zagen ze, dat de voorste colonne uit Zwitsers bestond; daarop volgden douanen en