is toegevoegd aan uw favorieten.

Een Rus te Delfzijl

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O, zij doorzag hem nu, den hebzuchtige. Alleen om in 't bezit te komen van de erfenis, die Wasi toekwam, had hij harteloos moeder en zoon gescheiden gehouden, de eerste met een schijn van gedienstigheid op een dwaalspoor brengend, den laatste, onverschillig omtrent diens wel en wee, latende opgroeien

in den vreemde!

Later is nog gebleken, dat 't gezin \ an den pachter, bij wien twee Fransche soldaten en een jongetje in 1812 eenigen tijd brood en onderdak vonden, met geldelijke hulp van den Gouverneur naar Amerika waren verhuisd. Deze had natuurlijk ingezien, dat het in zijn belang was, wanneer die getuigen, waarover men uit Delfzijl schreef, uit het -land verdwenen.

Hier is de geschiedenis van den Rus in Delfzijl ten einde; want Wasilowitch Michaelofsk volgde zijn moeder naar hun vaderland.

Ter wille van de nieuwsgierigen onder de lezers, vertel ik nog, dat Geert van Dijk en de andere vrienden van «schipper Wasi» zich natuurlijk verheugden in diens voorspoed; dat Geert, die zijn land niet wenschte te verlaten, in staat werd gesteld om in de hoofdstad van de provincie en in dezelfde straat, waar dr. Pontier ]r. woonde, een groothandel in schoenwerk te beginnen; dat enkele jaren later in de Oostzee-havens Libau en Riga een bloeiende reederij bestond, die eerst zeilschepen en al spoedig