is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe katalogiseer ik mijn bibliotheek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Collatie.

i8°. Deelen en Banden. Vermeld deelen en banden ingeval meer dan één in getal; en steeds volgens de opgave van het titelblad.

Vb.: 2 v. (— 2 volumes)

3 t. (=3 tomes)

6 B. (— 6 Bande)

8 dl. (— 8 deelen)

190. Afmetingen. Gebruik niet de oude aanduidingen 12°, 8°, 4°, f° enz., omdat deze aanduidingen, verband houdend met het aantal malen dat het vel drukpapier gevouwen is, baar oorspronkelijke beteekenis geheel verloren hebben nu de moderne papierfabricage alle denkbare formaten van papier kan produceeren, en wat vroeger 4" zou geheeten hebben, thans 8° zou behooren genoemd te worden.

Neem drie afmetingen aan:

tot 25 c.M. = O ( = octavo). d 35 c.M. = Q \=z quarto). boven 35 c.M. = F (= folio).

In de practijk is dit voldoende aanduiding.

Men late verder in den regel de aanduiding O (= octavo) weg.

Is het boek breeder dan hoog, dan voege men obl. (= oblong) aan de afmetingsletter toe.

Vb.: Q obl. (— quarto oblong).

20". Aantal bladzijden. Geef het aantal bladzijdsn op in Arabische cijfers, en in Romeinsche cijfers al wat de eigenlijk gezegde tekst voorafgaat.

Vb.: X -f 294 blz.

Dit echter alléén bij ééndeelige boeken.

2i°. Seriewerken. Maakt een boek deel uit van een serie-uitgave, vermeld dit dan.

Vb.: Bilderdijk, W. Bloemlezing (Nederlandsche Bibliotheek).