is toegevoegd aan je favorieten.

Lambert Hadewart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Veroorloof me, waarde drost, dat ik u even in de rede val. Om dien goudsmid heb ik me heelemaal niet bekommerd, maar uw menschen winden zich op over niets. Dat van Gothland in de Oostzee veel geld en geldswaarde kan worden gesleept, behoeft waarachtig geen goudsmid te berichten; de spreeuwen verkondigen het van de daken. Daarmee wil ik het gevaar niet loochenen; koning Anderdag weet dat hier veel goud zit, wij weten dat hij veel noodig heeft."

„Meneer Hadewart! , Ik weet van koning Magnus zelf — hij is in Estland op het oogenblik — dat er gevaar dreigt; ik moet den Raad en de burgerij van Wisby oproepen."

„Dus koning Magnus weet dat Wisby, niet Gothland het doel is? Natuurlijk! Wat moet koning Waldemar met het heele eiland doen, als hij onze stad niet heeft? Op de zestig mark fijn zilver per jaar zal 't hem niet aankomen: hier is met één greep veel meer te halen. Nu, meneer de drost, als de Zwedenkoning vreest voor onweer, dan behoort hij voor alles zelf hier te komen. Magnus Smok — dien hatelijken naam hebben de Zweden hem gegeven, niet wij — schijnt niet te weten wat hij wil."

Somber en verlegen haast knikte de man van Gothland en na eenig nadenken begon hij weer: „Wat te doen? Luister eens naar me, meneer Hadewart! U bent de eerste, dien ik aanklamp met mijn vragen. Ik heb al mijn best gedaan bij mijn Gothlanders, dan kan koning Magnus me niet voor de voeten gooien dat ik niets heb geprobeerd. Maar de menschen zijn heel gewoon niet tot overeenstemming te krijgen. De bonden staan stokstijf op hun oud recht, in geval van een oorlog zelf een aanvoerder te mogen kiezen; de stedelingen en vooral de Gothlanders van Wisby zeggen dat ze er heelemaal geen trek in hebben zich door een pummel te laten kommandeeren."

„'k Ben geen veldheer — maar zooveel is me duidelijk: als koning Magnus niet vloot tegenover vloot stelt, kunt ge heel Gothland niet beschermen tegen de Denen. Koning Anderdag zal vast niet probeeren de haven van Wisby binnen te loopen, maar het strand is lang genoeg. Als u Westergarn dekt, dan landt hij misschien bij Klinte of Slute. We zullen dus waarschijnlijk een kamp in het open veld of een verdediging van Wisby krijgen. Eén ding moeten we van te voren besluiten en daarvoor is voor alles noodig dat zoowel de Duitschers als de Gothlanders van stad en land zich vereenigen. Haast is er ook bij en ik beloof u, zonder natuurlijk ergens voor te kunnen instaan, te doen, wat ik kan. Gezamenlijk kunnen we buiten en in