is toegevoegd aan je favorieten.

Intramoleculaire atoomverschuiving bij Azoxybenzolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

VERHITTING DER OPLOSSING IN AZIJNZUURANHYDRIDE.

A. Azoxybenzol.

Eén gram azoxybenzol werd met eene ruime hoeveelheid (CH:, CO)aO gekookt, in de hoop hierdoor de moleculaire omzetting te bevorderen, kunnende de gevormde phenolen direct tot acetaten gebonden worden. Na één uur met opgezette koelbuis gekookt te zijn, vertoonde de vloeistof niet de minste kleursverandering; zij werd in water uitgestort. De uitgescheiden stof werd bij bekoeling spoedig vast. Aan natronloog gaf zij geene roode kleur, en ook bij kóking met natronloog bleef deze ongekleurd. Phenolen of acetaten van phenolen waren dus niet gevormd.

Er werd daarom bij hoogere temperatuur gewerkt. ioGr. azoxybenzol werd in 30 c. c. azijnzuuranhydride opgelost, en de oplossing, in eene toegesmolten buis, 3 uren op 170° verhit. Er werd toen verder gewerkt als bij de vorige proef, doch ook hier bleken noch phenolen, noch acetaten van phenolen gevormd te zijn.

Eene oplossing van IO Gr. azoxybenzol in 30 c. c. azijnzuuranhydride werd nu 4 uren verhit op 2009. De massa, die zich uit de waterige vloeistof, die bij uitstorten van