is toegevoegd aan je favorieten.

Marie van Eijsden-Vink

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mej. Vink te engageeren. Om haar eens te zien spelen in eene rol van beteekenis bezochten Mevrouw Beersmans en de heer Browne van Streefkerk, lid van den Raad van Beheer, de voorstelling van „Moeder en Zoon" en waren zoo ingenomen niet het spel der jonge actrice als Sehun, dat besloten werd, haar aan het gezelschap te verbinden ; de directeur-gérant der Rotterdainsche afdeeling, de heer Berckenhoff, schreef haar een brief, waarin zij verzocht werd op het kantoor te willen komen, ten einde over een eventueel engagement te spreken. Hoewel deze brief aan het juiste adres geadresseerd was, kwam hij toch niet in het bezit van de geadresseerde of hare moeder, Mej. Vink kwam dus niet op het kantoor en gaf ook natuurlijk geen antwoord. Deze vermeende onheusche bejegingnam men aan het Nederl. Tooneel zoo hoog op. dat men naar Antwerpen toog, om Mej. Lise Jonckers, de zuster van Mevr. Van Kekckhovkn te engageeren; deze had echter geen lust, om Antwerpen voor Rotterdam te verwisselen, men beproefde het daarom bij hare zuster Philomène, maar die had er ook geen lust toe, zoodat men weer onverrichter zake naar Rotterdam terugging. Men was echter bij het Nederl. Tooneel zóó verlegen om eene jonge actrice, dat men dan nog maar eens wilde probeeren Mej. Vink aan zich te verbinden; ten einde echter eene nieuwe onheusche bejegening te voorkomen, zooals men meende van haar te hebben ondervonden, zou men het