is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

GHIZEH.

Ghizeh ') is een klein, vervallen dorp aan de linkerzijde van de Nijl, tegenover Oud-Cairo gelegen, en heeft, als dorp, niets aantrekkelijks. Toch trekken, jaarlijks, velen daarheen; niet juist om die plaats te zien, maar om haar wereldwonderen: het Museum, de Pyramiden; de Sphinx.

Van het „Khedivial-hotel", te Cairo naar Ghizeh is ruim i 'ƒ< uur rijdens; langs de Ezbekiveh, voorbij het Postkantoor, door de Sharia el-Kubri, en over de Kasr e I-N i 1, de groote ijzeren brug over de Nijl.

Schoon het nog zeer vroeg in den morgen moge wezen, zijn de straten, vooral in de buurt van de Muski, toch reeds vol leven en beweging; en naar mate men de brug nadert, neemt de drukte toe. En op de Nijlbrug zelf! Welk een stroom van menschen en beesten, zich in beide richtingen voortspoedende! Wagens en karren; rijtuigen van allerlei maaksel, die schijnen, niet anders te kunnen bedoelen, dan elkander in de wielen te rijden; kameelen, met alles beladen, wat op een kameel gepakt kan worden, en inzonderheid met balen katoen, groote korven met breekbare waar, of lange planken, schuins-dwars op hun rug vastgesjord, alsof zij speciale opdracht hebben, ongelukken te veroorzaken ; ezels, schier verdwijnende onder hun last, zoodat zij op zakken of manden gelijken, met ezelkoppen en pooten ; voetgangers en ruiters,

*) Over de juiste spelling van den naam der plaats zijn de Egvptologen het onder elkander zóó oneens, dat aan niet-Egyptologen de keus gelaten wordt tusschen: Ghizeh, Giza, Gizeh, Gyzeh, Gheezeh, Jeezeh, Jizeh. Djiza, Dsjise, Dschish, Dziresh, enz.