is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zee gedragen door 12 koperen leeuwen, en zóó groot, dat 12 priesters tegelijk, zich er in baden konden.

Recht tegenover het altaar (in éen lijn met de „Nicanor-poort" en de „Schoone-poort",) was de eenige ingang tot den Tempel, bestaande uit een hooge Poort met dubbele deuren, overtrokken met goud, en bedekt met een kostelijk voorhangsel. Boven den ingang was de gouden wijnstok, met gouden druiventrossen, 5 of 6 voet lang. Het „Heilige", 20 Meter lang en 10 M. wijd, was van het „Heilige der Heilige '. (10 M. in het vierkant) gescheiden door een houten schot en het „voorhangsel", en de gebouwen, die zoo het Heilige als het Heilige der Heilige insloten, waren van drie verdiepingen, doch niet zoo hoog als het dak des Tempels.

De eigenlijke Tempel was slechts 40 M. lang en 30 M. breed, schoon met de bijbehoorende en omringende gebouwen, met kamers voor de Priesters en tot andere doeleinden, minstens 50 M. lang en even zoo breed. De ter rechter- en linkerzijde uitspringende zijden der „Poort", gaven den Tempel het aanzien van een kruis. (Zie platte-grond).

17