is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebbende, aanwezig zijn. Het gebouw, herhaaldelijk door aardbevingen als anderszins bijna verwoest, werd door Abda'1 Melik en anderen vergroot en versierd, totdat het in handen viel der 1 empelieren, die, gelijk gezegd is, één deel der moskee tot kerk inrichtten en het overige tot hun woning, terwijl zij een arsenaal aanbouwden. Saladin liet de moskee weer in haar vorigen staat brengen, gelijk zij thans ongeveer gevonden wordt. In den Noor-

MOSKEE „EI.-AKSA"

delijken gevel zijn zeven boogvormige poorten, in half gothischen stijl, toegang verleenende tot de zeven zuilengangen, waarin het inwendige van het gebouw gedeeld is. Ter eenerzijde van den zeer kunstig gewerkten preekstoel staan twee pilaren, dicht bij elkander, waaraan de legende verbonden is, dat, wie er zich niet tusschen door kan wringen, wat voor ietwat gezette personen schier onmogelijk is, die heeft geen kans op het Paradijs! Veiligheidshalve is de doorgang nu door een ijzeren schot afgesloten. Aan Mohammedaansche „heilige" plaatsen ontbreekt het ook in el-Aksa niet;

18