is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet beste wordt meegenomen naar Praag en jij kunt de rest hier ook niet beschermen. Het zou mij misschien ook nog wel gelukt zijn haar op andere gedachten te brengen, want vandaag wil zij dit en morgen dat, maar ik heb zelf liever dat je hier blijft, het is al mooi genoeg, dat een van ons beiden in die fraaie geschiedenis gesleept wordt."

//Misschien zie je alles te zwart in, Rob! Een half, voor mijn part ook een heel jaar zal ik liet alleen wel uithouden. Waarom zouden wij elkander dan niet onder gelukkige omstandigheden wederzien! Waarom zou het ons keurvorstelijk paar slecht gaan? De Rohemers hebben hem immers zelve geroepen! Denk jij er ook niet zoo over?"

//Ik ben geen groot heer en nog minder een staatsman. Maar een kamerdienaar hoort veel zonder een luistervink te zijn. En ik zeg je, het is niet alles goud wat blinkt en het allerminst wel deze koningskroon. Tenminste in mijn oogen niet. Ik geloof, dat men de toekomst niet donker genoeg kan inzien. Onze heer is goed, eerzuchtig en hooghartig, maar te jong, hij houdt niet van werken en kent de wereld niet. Onze voorname hovelingen praten hem naar den mond, de Duitsche vorsten, die zich zijne bondgenooten noemen, ken ik niet, maar daaglijks verneemt men van strijd en twist, nijd en ijverzucht. En dan het laatste redmiddel. Koning Jakob van Engeland, de schoonvader! De hemel beware me. Dien ken ik beter. Helpen? Met woorden, ja! Maar met geld en soldaten? Wij zullen het afwachten."

„Maar hij houdt toch zooveel van zijn dochter! Dat heb ik toch uit je eigen mond, hoe aandoenlijk het afscheid tusschen vader en dochter was!"

//Het is heel iets anders om een oogenblik aangedaan te zijn dan om jaren lang geld te verschaffen. Koning Jakob houdt veel van zijn dochter, maar hij houdt nog meer van zich zelf. Hij houdt van een vroolijk leventje en dat kost veel o-eld. Engeland zou de koningsdochter en haar man gaarne helpen, haar eigen vader past het niet. Misschien is hij ook een goed rekenmeester, wie weet hoeveel dat Roheemsche