is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steenklomp, ook niet . . . vergeef mij overste . . . terwille van dat handjevol tamelijk onschadelijke soldaten, ik zoek in liet Slot hoofdzakelijk documenten want goud en zilver zal er wel niet veel te halen zijn. De pfalzgraaf is het hoofd van de zoogenaamde Evangelische Unie geweest, hier naar Heidelberg loopen alle geheime draden van de tegen de majesteit van den keizer en de roomsch-katholieken gerichte satneuzweering, wij zoeken hier onthullingen en bewijzen. Ik ben daarvoor reeds bezig geweest in het Slot, maar de uitkomsten bevredigen mij in geenen deele en dientengevolge betreur ik ten zeerste den dood van den archivaris. Nu ben ik op het Slot twee dingen te weten gekomen; in de eerste plaats, dat de geheim-secretaris in de beide laatste jaren velerlei geschriften in zijn huis heeft opgesteld en gedeeltelijk bewaard en in de tweede plaats, dat u vrouwe Von Steinach als hij het overloopend druk had zijn rechterhand bent geweest. Daarom vrouwe Von Steinach leg ik beslag op dit huis van het dak tot den kelder met alles wat er in is tot het kleinste papiersnippertje toe in naam van den keizer.

„U bezit de macht, ik zwijg en voeg mij," antwoordde

Agnes zonder aarzelen.

„Bent u van plan mij al uw sleutels af te geven?"

„Hier De gewapende begeleider van Tilly nam op diens wenk het verlangde aan. „Ik twijfel niet, dat de hand, die Heidelberg dwong ook een zwakke vrouw haar sleutelbos zou ontrukken, u bent de overwinnaar en uwe ondergeschikten

zijn gewillige werktuigen."

„Het doet mij genoegen, dat u er zoo verstandig over denkt. En nu verder! Indien u zoo gewillig blijft, kon het zijn, dat uw gevangenschap overbodig werd. Bent u van zins en wilt u mij op uw woord als edelvrouw belooven, dat u over ieder papier en perkament waar zich duistere plaatsen in bevinden eerlijke opheldering zult geven, dat u mij het ontbrekende zoo goed mogelijk uit uw geheugen zult aanvullen?

„Neen, heer! Duizendmaal neen! Neem mij gevangen, dood mij! Aan uw verlangen kan ik niet voldoen. U hebt het