is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE HOOFDSTUK. De samenzwering na Maagdeburg's val.

De oorlog woedde intusschen nog steeds in Duitschland. Wel was Boheme volkomen tot onderwerping gebracht evenals de Pfalz, maar de krijg was een nieuw tijdperk ingetreden, het Nederduitsch-Deensche tijdperk genoemd. Tot nu toe waren de Saksische landen en dus ook de bisschopsstad Naumburg vrijgebleven van de oorlogsplaag. Het maakte dikwijls niet veel verschil of er vijandige of bevriende oorlogsbenden in een land vielen, de wilde troepen van Von Mansfeld en Christiaan Van Brunswijk waren evenzeer gevreesd bij vijand als bondgenoot. Ten einde deze wilde benden het binnendringen in zijn land te beletten had de keurvorst van Saksen ,/defenseurs" in het leven geroepen, troepen enkel bestemd voor de grensbewaking. Twintig jaren stond hij aan de zijde van den keizer en was zijn land verschoond gebleven voor veel ellende. Intusschen behaalde Tilly weeleen schitterende overwinning op de bondgenooten Mansfeld, Christiaan van Brunswijk, George van Liiueburg en Willem van Weimar. Door den slag bij Stadtlohn Aug. 1623 lag Noord-Duitschland nu weerloos open voor den keizer.

Doch toen begon geheel Europa beangst te worden voor de aangroeiende macht, de Oostenrijksch-Spaansche dynastie van de Habsburgers. Er kwam een verbond tot stand tusschen Hongarije, dat in handen was van Gabriël Bethlen, Holland, Engeland en Denemarken. Aan het hoofd stond Christiaan IV van Denemarken.