is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opzet, dat hij zijne bondgenooten, op wiens steun in den krijg hij niet teveel kou rekenen, afzonderlijk tegen den vijand liet strijden. Generaal Horn kreeg bevel niet twee regimenten een zijdelingsche zwenking te maken, ten einde de tlank van den koning tegen Fiirstenberg te dekken en de Zweedsche generaal kweet zich van deze moeilijke taak niet wonderbaarlijke snelheid en nauwgezetheid.

Nu achtte Gustaaf Adolf het tijdstip gekomen voor den aanval tegen Tilly's centrum. „God niet ons! klonk het langs de geheele linie, in stormpas trok het voetvolk voorwaarts. ... De vijandelijke rijen stooten op elkander, een wilde worsteling borst aan borst, piek en hellebaard slaan bloedige wonden aan beide zijden, maar er is van geen terugwijken sprake aan de keizerlijke zijde.

„Voorwaarts!" roept overste Teuffel, Berthold, Winfried en Valentijn volgen hem. . . . Doch de Ortenburgsche ruiters komen niet voorwaarts zooals hun aanvoerder wil. Pappenheim heeft het centrum moeten versterken met een regiment en Teuffel moet met zijn ruiters terug door de openingen van het blauwe regiment Südermannland. De overste echter heelt Pappenheim's Walen, die van den vijandelijken linker vleugel kwamen niet tevergeefs herkend. Een oogenblik wordt gebruikt om uit te blazen.

Daarna wendt Teuffel zich haastig tot Winfried: „Jonker, nu verlang ik een kranig stukje van jou alleen. Jaag dwars het veld over . . . het is nog geheel vrij van den vijand . . . naar Banuer en meld hem uit mijn naam, dat Pappenheim zich heeft verzwakt. Banner moet rijden en er op in hakken. Hij verslaat de Walen nu vast en zeker en dan krijgen wij lucht tot den tweeden aanval. Voorwaarts, jonker! Je kunt daar den lustigen rit meemaken!"

„Die Teuffel heeft zijn oogen ook overal!" roept Barnier uit, als Winfried hem heeft gerapporteerd. „Knapjes gedaan, jonker! Ga je mee of heb je bevel terug te keeren?"

„Als u het mij veroorlooft, rijd ik mee."

„Flink zoo. Teuffel wacht natuurlijk niet op antwoord, hij