is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan het vaandel beurt de wachtmeester nu zijn jeugdigen vijand, wiens voeten bij de worsteling den stijgbeugel hebben verloren, in zijn eigen zadel en werpt een korten blik op hem.

wllet schijnt een fijne jonker te zijn," mompelt hij, „maar een groentje. Ik zal hem maar meenemen, daar kan nog wel eens een goed losgeld opzitten. Er schiet mij toch niets anders over dan te wijken, die Zweden en Finnen rijden me als de duivel in hoogst eigen persoon, zij zijn talrijk en steken als zwermen muggen. . . . Terug dus! Een ongeluksdag!"

Nog eens hadden de Walen de ruiterij van Barnier een eind achteruitgedrongen, zoodat liet den wachtmeester gelukte zijn buit ongehinderd achter de aanvalslinie te brengen. Als een oud beproefd krijgsman had hij ook niet verzuimd Winfried's bruintje als buit mee te voeren.

„Alle donders!" klonk eensklaps een dreunende stem naast hem, „stamp deze Zweden en Finnen tien vademen in den grond, zij dringen waarachtig mijne Walen terug! Wat oude

kerel, jij ook aan het wijken?

„Ik heb mijn plicht en schuldigheid gedaan, graat, ik heb het. vaandel gered, ik kan het alleen tegen den vijand niet uithouden. De Zweden overweldigen ons."

„Je hebt misschien geen ongelijk, ik kan er zeil niets tegen doen. Maar wat sleep je daar mee in den zadel? Is het een Zweed? Je bent toch geen doodgraver van ambacht?

Of is het een bekende?"

Geen wonder dat graaf Pappenheini zijn wachtmeester deze vraag deed, want reeds in dien tijd ging het met de huurlingen in den dertigjarigen oorlog dikwijls been en weer. Wie gevangen werd genomen plaatste zich snel lluks bij deu vijand in rij en gelid, zoo nu en dan had dit zei Is plaats met geheele vendels en escadrons, vandaag stond iemand in de rijen van den vijand, die een maand geleden schouder aan schouder een goeil kameraad van zijn vijand was geweest.

„Neen graaf," antwoordde de wachtmeester, „ik ken hem uiet, het is een piepjong kereltje van goeden huize! Hij heelt