is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zijn mooie praatjes de kerels niet te erg afzet. Maakt li ij het te bont dan zet je hem eenvoudig buiten het kamp. — Kom Valentijn !"

//Het weer is nog zoo mooi, laten wij nog wat rondslenteren," stelde Valentijn voor.

Berthold had er niet op tegen. Tegen het vallen van den avond heerschte er overal een opgewekte bedrijvigheid in het kamp, die zeer vermakelijk was om aan te zien. Eerst brachten zij nu een bezoek aan de Laplanders, //mijne vrienden" zooals Valentijn ze noemde, die juist van de vischvangst in den Lech terugkeerden. Toen stonden zij eenigen tijd te kijken naar een comedievoorstelling van een ander vendel, waar de marketenster, die de hoofdrol vervulde na afloop der voorstelling met een tinnen bord om een bijdrage tot hen kwam. Zoo naderden zij de algemeene speelplaats achter de hoofdwacht. Ortenburgsche ruiters hadden de wacht, juist werd er een signaal geblazen, het kamp was voor den nacht naar buiten gesloten al zou er nog niet terstond rust heerschen.

De provoost-geweldiger met zijn rooden mantel zat met zijn knechten op een bank bij de hoofdwacht. Brandende toortsen wierpen een tooveraehtig licht op de afzonderlijke groepen spelers, verlichtten gril hunne door hartstocht vertrokken gezichten. Afschuwelijke vloeken was het eenige wat men hoorde. Uit de versleten zakken vlogen eerst de klinkende muntstukjes daarna kwamen van verborgen plaatsen te voorschijn zilveren lepels en gouden versierselen, eindelijk edelgesteenten. En tusschen de vloekende, woeste dobbelaars liep menig kramer heen en weer, goudsmeden en vooral woekeraars, die de verliezers geld gaven voor hunne sieraden en goede zaken deden. Ook een jood ontbrak niet met een lange kaftan en een zwart zijden kapje, waaronder zwarte krullen te voorschijn kwamen.

Een groote rol speelde de opzichter over de dobbelsteenen, die ongeveer in het midden van het plein stond. Het was een lange magere gestalte in een grijzen mantel, met een