is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Uittreksel van Winfried's kroniek over den Dilsberg.

• • • . //Deze kroniek schrijf ik, Winfried Landschad von Steinach, op en over onze goede veste Dilsberg. Weliswaar noemt men mij hier algemeen kapitein van een escadron van mijn broeder Berthold, die over den Dilsberg als commandant is aangesteld, of om het nauwkeuriger uit Ie drukken, zich zelf daartoe heeft aangesteld. In werkelijkheid ben ik tegenwoordig meer dan ooit eeu man van den vrede, den man van de pen.

Berthold heeft er nu ook vrede mee, dat ik meer de pen dan het zwaard hanteer. Hij wilde wel in den aanvang van ons verblijf het regiment hier boven afwisselend doo°r ons beiden laten waarnemen, is echter weldra op mijn dringend verzoek van dit voornemen afgestapt. Hij is veel beter bedreven in krijgszaken dan ik, ten eerste, en ten tweede heeft een dubbel regiment nog nooit tot iets goed geleid.

Ik ben als het ware door schrijfwoede aangetast, furor scribendi, zooals dominee Theophilus Leander in Naumburg zou zeggen. Behalve deze bezigheid heb ik mij weder een cither aangeschaft, juist zoo een als jaren geleden de keizerlijke generalissimus Johann von Werth tot mijn heil heeft vertrapt. Als een wonderbaarlijke droom liggen die vier jaren, die ik met dien wilden en toch zoo weekhartigen veldheer