is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met geld te halen. Hij legde dien toen voor Berthold neer, maar deze schopte hem met den voet weg en sprak: ,/Hoort jullie vonnis! I)e provoost zal jullie geeselen. Driemaal zal jullie daarbij langzaam het slotplein op en neer loopen. Dan niarsch met jullie den berg af. Laat jullie je nimmer meer zien in het Weckelsheimersche! Die gevat wordt, wordt zonder vonnis opgehangen. Dit schandegeld kan jullie meenemen. Niet ik noch een eerlijk soldaat van Steinach zal het aanraken, het geld dat jullie tot schoeljes heeft gemaakt en waarom ik menscheubloed moest vergieten. Dit is mijn wil, provoost, ga je gang!"

De voltrekking van het vonnis is niet tevergeefs geschied. Er heerscht weder gehoorzaamheid, rust en veiligheid op den Dilsberg. Mijn broeder is een kerel en ik ben een lafaa-d geweest.

In Naumburg had Berthold de handen vol gehad met de regeling van de nalatenschap. De oude Muk en Katharina zijn voor hun leven door hen verzorgd. Al het meubilair en wat er verder in huis was, heeft dominee Leander als een aandenken gekregen. Het vermogen van mijn grootvader, dat veel grooter was dan men veronderstelde, heeft Berthold afgestaan aan de stad Naumburg in leen tegen een lage rente. Daarmede is de stad, die in den oorlog geducht is achteruit gegaan en veel schuld heeft moeten maken, geholpen, en onze schatkist ontvangt jaarlijks een flinke bate. De regeling van grootvader's bezittingen in landerijen is opgedragen aan een bekwaam rechtsgeleerde.

Van de goede vrouw Lobedanz, van Hermine en Just had Berthold veel te vertellen.

//Zeg eens, Winfried, wat heeft Berthold van mijn zuster Ida gezegd?" vroeg Valentijn mij, toen wij eens alleen waren. //Niets" antwoordde ik.

//Dat is weinig. Heeft hij ook niets gezegd van haar gelijkenis met prinses Marguérite de Bohan?"

//Geen woord!"

//Kijk, dan heb ik goed gezien. Ik heb van die dingen al