is toegevoegd aan je favorieten.

Tandraderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet schroefvlak bijv. AM, wanneer voor liet punt A de normaal wordt gezocht, en de raaklijn R aan de schroeflijn, waar het punt op ligt. Deze raaklijn heeft dezelfde helling

als de schroeflijn, namelijk —spoed ^ spoed; straa^

omtrekcyl. 2tt

Daar voor eiken worm sPoec' één bepaalde waarde heeft,

u 7T

kan men dus de helling van de raaklijn in elk punt gemakkelijk vinden. Brengt men door M een hulp vlak M'D', evenwijdig met het projectievlak van de langsdoorsneden van den worm, dan zal de raaklijn dit vlak snijden in het

punt D', gelegen op een afstand a van een door A aangenomen normaal- of dwarsdoorsnede, zoodanig, dat \r = a: A'D';

u7T

deze afstand a toont zich in langsprojectie onverkort, zoodat het punt D" gemakkelijk kan worden gevonden. Door D" en A" is nu de raaklijn in langsprojectie bepaald. D"M" is de doorgangslijn van het osculatievlak met het genoemde hulpvlak, waarmede nu de projectie van de normaal als loodlijn op D"M" wordt gevonden.

Globoïcl en globoïdracl.

Een in de laatste jaren meer op den voorgrond tredende