is toegevoegd aan je favorieten.

Tandraderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den kleinsten tot den grootsten cirkel in 12 gelijke deelen en trekt uit de verdeelpunten lijnen loodrecht op de as. De verschillende doorsneden evenwijdig aan het tweede projectievlak, die overeenkomen met de deellijnen, projecteeren zich in de eerste projectie als deze lijnen, in de tweede zijn het cirkels, die met de overeenkomstige stralen in het snijpunt, onmiddellijk de punten der tweede projectie van de schroeflijn opleveren. Deze punten overgehaald op de overeenk. lijnen loodrecht op de as in de eerste projectie, leveren hier de punten der gezochte projectie op.

Daar er geen relatieve verplaatsing is volgens de meridiaandoorsnede, is elk profiel van tand, wanneer zoowel worm als wormwiel hetzelfde krijgen, mogelijk. Verder is een ingrijping anders dan in de meridiaan-doorsnede niet bestaanbaar, daar een dwarsdoorsnede AB over den worm, evenwijdig aan de as, den eigenaardigen vorm aanneemt als in fig. 59 is geteekend.

Alleen over de lijnen in hoogterichting der tanden is aanraking. De ingrijping kan zich uitstrekken over 8 of meer tanden. Daar de hoogte der tanden geen invloed op den duur der ingrijping uitoefent, maakt men de tanden laag. De trapeziumvormige doorsnede is dan het sterkst en eenvoudigst. Een wijziging heeft men door de tand van het rad in den vorm van een rolletje uit te voeren, waardoor dan het profiel van den schroefgang rechthoekig wordt. De glijdende wrijving wordt dan in rollende omgezet. Een voordeel van deze constructie is ook nog, dat men niet tusschen alle openingen van den worm rolletjes behoeft te plaatsen, maar bijv. om de 4 of 6. Voorziet men het rad dan wel van de pennen, waarop deze rolletjes zouden moeten zitten, dan kan men na slijting de volgende pennen van rolletjes voorzien (de oude laat men zitten) en zoodoende snel weer een goede overbrenging verkrijgen.

Een zeer bijzondere en eigenaardige constructie is die van Hawkins (fig. 60), waarbij hij overbrengingen verkreeg van 1 op 44. De rollen zijn zeer groot uitgevoerd en 4 in