is toegevoegd aan uw favorieten.

Drijfwerken met onderdeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 T R ,

a - , -. (24

IO Ö

De toe te laten spec. druk in het leer p — 20 KG. per c.M2. „ „ „ „ spanning „ „ „ «v = 8 „ „ „

Bij de elastische koppeling van de A . E. G. worden veerende staalplaatjes als elastisch materiaal gebruikt.

— 3. Uitzetbare koppelingen.

De eenvoudigste is de gewone klauwkoppeling, waarbij echter de spieën voor de geleiding van het verschuifbare gedeelte nadeelig 'belast worden.

Dit bezwaar treedt niet op bij de klauwkoppeling systeem „Hildebrandt" waar de spieën uitsluitend als bevestigingsmiddel worden gebruikt.

Wrijvingskoppelingen.

Deze bieden gelegenheid de assen gedurende de draaiing te koppelen.

Hierbij zal in 't algemeen eene uitwendige kracht eene wrijving doen ontstaan, die minstens gelijk moet zijn aan de nuttige over te brengen omtrekskracht, werkende op den straal van het wrijvingsvlak.

Die uitwendige kracht kan gericht zijn:

i«. volgens de asrichting.

2e. loodrecht daarop.

De eenvoudigste koppeling is die, met kegelvormige wrijving.