is toegevoegd aan je favorieten.

Drijfwerken met onderdeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

massa der gedreven as, die eene snelheid nul bezit, eene versnelling ' ™ * felheid der drijvende a, i, Ckt ®

lende snelheid "" *««" "" '«***

lende snelht.d en zullen langs elkaar glijden. Hierbij gaat arbeid

'l.e ,n warmte en slijtage wordt omgezet. e gC rCVen as hceft b'J het bereiken der snelheid van de drijvende as eene hoeveelheid arbeid opgenomen, die door M~

£Lr£r rr' ,Kr Iia" TO",eM M"se'oo"d',i" - *»•

a„ ö ó , Th 'e g"',eV™ " V°°r hM '™

WV2 ! " ' eene hoeveelheid arbeid is verbruikt van

loren is^gegaan. h"'ft geleV'erde ho-veelheid arbeid ver-

Zie: Ad. Ernst. Ausrückbare Kupplungen.

3- ONDERSTEUNING VAN ASSEN.

Ashalzen of tappen.

In 't algemeen bestaat de hals of tap uit een lichaam, dat zich beweegt om zijne meetkundige as

De wrijvingsaibeid is afhankelijk van de snelheid, den wrijvingscoefhetent en tien spec. druk en wordt omgezet in warmte en slijt^e V oerwaarde is, dat ,1e wrijvingsarbeid zoo gering mogelijk is en • ijtage zooveel mogelijk op het metaal worde gebracht.'

Assen kunnen loopen in metalen van: ie brons.

Ie' gietijzer.11'11 (br0',S' °f Sietstaal wit metaal gevoerd).

menV^n^ V00'' ^age te vrijwaren kan

waarde vin /afh TY^ eWerk"lg en ,le smering zal verder de waarae van ƒ afhankelijk zijn.

Wat betreft de richting van den druk P vim ,1^ t soorten te verdeelen: flen clruk P, z,jn de tappen ,n 3

iQ P loodrecht op de lengterichting van den tap 2° P volgens v