is toegevoegd aan uw favorieten.

Drijfwerken met onderdeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6= kan de har tafstand der assen gering zijn;

7= kan de getrokken riem ook beneden liggen.

De riem dient zooveel mogelijk gelijmd te worden.

De proeven met riemoverbrenging gehouden door Kammf.rer, (zie Z. d. V. d. I. 1907, blzd. 1085 en volgende) hebben de resultaten der proeven van Gehrckens bevestigd en tevens gediend ter nauwkeurige bepaling van wrijvingscoëfficient, schijnbare slip, totale trekkracht, toe te laten grootste totale spankracht .Si, verhouding tusschen .Si en &, nuttig effect, enz.

Enkele resultaten der proefnemingen.

Noemt men - vL = 5 (spankracht tengevolge der centrifugaal-

g

kracht) dan is met in achtneming van den invloed der centrifugaalkracht:

Si — Sc= (S2- Sc)eS',

noemt men :

Si-Sc = S{

S2 — Sc — S2

dap is:

S{ = S2'ef",

waarin .Si' en S.2' de werkelijke heerschende spankrachten in trekkenden en getrokken riem voorstellen.

Verder is:

- -S-2 = P

en

ef"- — 1 t-f* — 1

p = (.Si — Sc) e/m = Sï e/x .

Is de spankracht in rust S0, dan is:

S\ = Sq + - P,

S2 = T P'

of ten slotte:

/>= (*+ <116