is toegevoegd aan uw favorieten.

Geodosie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beide uitdrukkingen hebben den zelfden noemer (i —e2 sitfl qp)1'; welke veel in geodetische formules voorkomt en daarom dikwijls door de letter W voorgesteld wordt, bijv.

a cos <f

x = —jv~

a (i — t'2) sin s y=——w (2)

2O. De straal r van den parallelcirkel door pwit P.

Deze grootheid is identiek met de abscis x van punt P, dus:

a cos ff . .

r = * = —pr (3)

3O. De normaal N in punt B.

De lengte van de normaal P N (N is het snijpunt van de normaal in P met de kleine as) wordt als volgt uitgedrukt:

«

De aarde is nagenoeg een bol; daarom zal het snijpunt JV van de normaal in P met de kleine as (zie boven) dicht bij het middelpunt der aarde gelegen zijn. De afwijking O N bedraagt:

O N = x tg 1]P —y.

Na substitutie van de waarden voor x en y en na herleiding volgt hieruit:

(5)

4O. De kromtestraal R van de meridiaanellips in t>unt P.

De kromtestraal is verschillend voor elk punt op dezelfde meridiaan. Men bepaalt R met behulp van de algemeene formules voor de kromtestraal en voor de meridiaanellips n.1.:

, /dy\

f + \dx) ) xl , j2

R ~ dVy_ " a2 + 1>Ï ~

d x2

Hieruit volgt na herleiding:

^ = (6)