is toegevoegd aan uw favorieten.

Geodosie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig- 5*

II. Methode van Légetidre.

Volgens deze methode wordt de boldriehoek ABC vervangen door een vlakken driehoek A' B' C' die dezelfde lengten van zijden heeft en de hoeken gelijk aan de overeenkomstige van den boldriehoek, verminderd met l/3 van het spherisch exces, nl.: C = C —1/3 £

B' = B —1/3 £

A' = A —1/3 s.

Dit geldt natuurlijk alleen voor de vereffende hoeken: A = 1 -f B ■= 2 -)- x2 en C = 3 xs.

De vereffening der hoeken 1, 2 en 3 van den boldriehoek geschiedt volgens de voorwaardenvergelijking:

Som der hoeken = 180° -f spherisch exces.

De methode van Légendre kan zijn nut hebben bij voorloopige berekeningen.

III. Methode van Delambres.

Deze methode heeft nog slechts historische beteekenis; zij is in ons land toegepast door Krayenhof.

Bij deze methode wordt de boldriehoek vervangen door den bijbehoorenden koordendriehoek.

De hoek tusschen de koorden is niet gelijk aan den hoek tusschen de bogen.

Daarvoor is een correctie noodig: