is toegevoegd aan uw favorieten.

Geodosie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieruit kan men onmiddellijk de meest waarschijnlijke waarden A, B en C oplossen:

A = — Px

2 gV

B = — Po

2 gV "

C = — Pó.

2 gV ó

Immers is gv = constante = 24 (zie blz. 52). Verder stellen 1\, jP2 en !'■> resp. de tweede leden van de normaalvergelijkingen (1), (2) en (3) voor.

Bepaling van de middelbare fouten, a. De gewichtsvergelijkingen zijn : gvQu = 1 gv Ö22 = 1 <2as = i-

Hieruit volgt:

Gil = (?22 = Öj3 = — = — •

Stel de middelbare fout in de gewichtseenheid = m, dan zijn de middelbare fouten in A, B en C allen gelijk:

Ma = m \/Qu ; Mn - m V Qtl) Mc = >" V <9S, •

1 1

of Ma = Mn — Mc = m t/ — m . y=.

V gi> V 24

Het gewicht van het eindresultaat n.1. van de vereffende richtingen is dus „ = gv. v:ii

In het algemeen is de middelbare fout in de gewichtseenheid:

m = 1 / EI

r aantal waarn. — aantal onbek.

Nu is het aantal waarnemingen l/2 v (v— 1) en het aantal onbekenden v — 1 (aantal richtingen = v en 1 voorwaarde 0111 richtingen vast te leggen). De noemer van ;// wordt dus V2 v (v — 1) — (v — 1) = y2(v — 1) (v — 2).