is toegevoegd aan je favorieten.

Geodosie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algemeene uitdrukking voor den teller [£xx]

[gxx] = [gpp] — [gap] A — [gbp] B — [,!;cp\ C; hierin is

g\ = Ar2 = Ar3 = Ar>

. _ t1-2]. . _ [1:3]. L2-3]

A 2 g ' P-i 2 g > Ai 2 g

Na herleiding:

[gxx]= _-!_[/>/>],

waarin X voorstellen [1.2], [1.3], [2.3] en P de waarden l\,

P<l, Pi-

b. Bij de hiervoren gevolgde afleiding van de middelbare fout m in de gewichtseenheid wordt deze berekend uit de fouten x, welke voorkomen in de gemiddelden van de metingen van denzelfden hoek. Er is nog een andere wijze van afleiding van m, n.1. uit de verschillen 0 tusschen heen- en teruggang in een dubbele hoekmeting.

Men kan de middelbare fouten als volgt uitdrukken:

1. in dubbele hoekmeting: (m. f.)2 = m- = :

2. „ enkele „ (m. f.)2 = 2 (&;

3. „ verschil van twee enkele hoekmetingen (m. f.)2 = 4 ^2. Nu is verder

r

(middelbare waarde van o)2 = aantaf •

Het aantal verschillen of fouten S is l/2 v (v— 1) X g, dus is:

_ R3]

"" V2 SV (® 1) "

Voor mt mag 4 u'ï gesteld worden, derhalve

lU [33]

' V 2gi'{v—\y

In een vergelijking der gevonden waarden voor m en ft heeft men een middel ter controle van de berekening.

c. Middelbare fouten in de enkele instelling.

Stel (J- = m. f. van de waarneming en r = „ van de randverdeeling.