Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flat een bestek /ou worden opgemaakt voor een machinale wasch- en drooginrichting en een aan Sarepta "l enzend badhuis. In Juni 1891 werd het aanbesteed, in Nov. d. o. v. was de bouw en installatie gereed, in Dec. werd alles ter bezichtiging voor belangstellenden opengesteld.

Een voor de Inrichting belangrijke zaak was nu, dat met behulp der verpleegden binnen de Inrichting gewasschen, en de wasch gedroogd en opgemaakt kon worden. Een maatregel echter, die later gedeeltelijk weer moest vervallen, omdat het, bij de toename van liet aantal bewoonsters onzer vrouwen-afdeeling, te veel van de krachten der zusters zou vergen, alles in zijn geheel zelf te behandelen; alsook omdat een deel van het wasch- en drooghuis voor kerk zaal moest worden gebruikt en telkens voor verschillende algemeene samenkomsten gebezigd. Werden die algemeene samenkomsten, godsdienstoefeningen, feestelijke bijeenkomsten, bij den Kerstboom b.v., gehouden in een zaal van Sarepta, bij de inwijding van het gebouw de „groote" zaal genoemd, — de ruimte daar was onvoldoende irewonlen om allen te bevatten. I loe noode ook, men moest een deel van het waschhuis voor dat doel afzonderen. En welke bezwaren het ook opleverde, daar men onmogelijk het alleen voor dat doel afgezonderd kon houden, bet kon niet anders; men had niet beter.

Hij bet toenemen van het aantal patiënten werd ook gevoeld het gemis van eene gelegenheid voor dezen om zich buiten genoegzaam te bewegen. De kracht onzer verpleging ligt voor een groot deel in de gelegenheid om te verdeelen, te scheiden; te vereenigen alleen wie bij elkander passen; af te scheiden wie niet kunnen samengaan. Nemen nu de patiënten in aantal toe en blijven de lokalen, wat aantal en

Sluiten