Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al te ver van Haarlem gelegen, werd in Januari 1885 verkregen door den aankoop van de buitenplaats „Meer en Bosch" te Heemstede. Op dit landgoed bevonden zich gebouwde eigendommen, als: een stal voor G paarden, koetsliuis, koetsierswoning, tuinmanswoning en een voor weinige jaren door den toenmaligen eigenaar nieuw gebouwd buis, dat zijn uitgang had aan de achterzijde der plaats en afzonderlijk verhuurd werd. Op bet terrein bevond zich verder hoog geboomte en bollengrond, terwijl ongeveer de helft van het geheele terrein voor moestuin was aangelegd. En dan nog werd de Vereeniging door den aankoop deiplaats eigenares van bet heerenhuis, dat echter tot Nov. van dat jaar verhuurd was en dan eerst vrij zou komen.

In April d.o.v. kwam de benoemde Directeur over, en nadat bij den 16e" dier maand in de Jans-Kerk te Haarlem plechtig tot zijne taak was ingeleid, steeg bij aan den morgen van den "2(3"" met 8 jongens in bet groote rijtuig, dat lien van het huis op het Spaarne naar Heemstede zou overbrengen.

Die dag was voor de jongens een feestdag, toen een paar verhuiswagens voorkwamen, waarin al het ameublement geladen werd, en zij daarna in een „Jan Pleiziei" stegen, en heel den stoet naar buiten toog. Aan den achterkant der buitenplaats hield bet rijtuig stil voor een heel klein bekje. Daar stond het dusgenoemde „kleine huis", dat door eenige verbouwing voor ben in gereedheid was gebracht, en vóór dat huis was een flinke ruimte, een grasveld, waar zij eene heerlijke speelplaats voor zich vonden. ,.De jongens", zoo staat bet in het 4"'" jaarverslag, „gaven lucht aan hunne vreugde door, nauwelijks daar aangekomen, kopje-over te buitelen op bet grasveld."

De Directeur nam tijdelijk zijn intrek in de pastorie

Sluiten