Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien vroeg een oordeelkundige verpleging om meer lokalen dan er waren of konden gemaakt worden. Verschil in leeftijd, de gesteldheid der geestvermogens, de mate van hinderlijkheid voor de omgeving, maken verdeeling der verpleegden, des daags in de gezelschaps- en des nachts in de slaapzalen, tot iets noodwendigs. In eene Inrichting voor epileptischen komt men niet uit met te zeggen: één persoon moet zooveel ruimte hebben, er is zooveel ruimte in die zaal, dus is er in die zaal plaats voor zooveel personen. Eene gelegenheid voor de verpleging van epileptischen heeft nog wat anders en meer noodig dan een voldoende hoeveelheid licht en lucht. Op hoeveel bijzonderheden, voortvloeiende uit den eigenaardigen toestand van toevallijders, moet worden gelet! Daarmede nu kon bij den aanwas van hot aantal verpleegden niet meer voldoende rekening worden gehouden.

Wij hadden niet minder noodig dan weer een nieuw gebouw. Mocht dit tot stand komen, dan zouden wij de andere gebouwen kunnen ontlasten en in liet oude gebouw lokalen vrijkrijgen voor sommige doeleinden, als: matten vlechten, aardappelschillen, kleermaken en andere werkzaamheden, door onze verpleegden onder leiding dei' broeders uitgeoefend.

En dan nog was de keuken, die van het heerenhuis of de directeurswoning, voor de toenmalige behoeften veel te klein geworden. En de ziekenkamer in het oudste gebouw was voor haai' doel volkomen ongeschikt.

Een en ander zette de Directeur uiteen in de vergadering van Januari 1893, en het Bestuur besefte zoozeer de noodzakelijkheid van verbetering en uitbreiding dat het besloot, pogingen aan te wenden om de benoodigde, al weer niet geringe som, bijeen te krijgen. Over de vergrooting van de keuken en de

Sluiten