Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII.

RESULTATEN.

Zoo dan, mijne geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heer.

1 Cor. 15 : 58.

Waai' van zooveel belangstelling bleek, en zooveel arbeids door en aan zooveel menschen, ten koste van zooveel geld en zooveel inspanning van lichaam en geest, ook zooveel moeite om het geld te bekomen, is besteed, en zooveel bereidwilligheid om daartoe mede te werken is getoond, ligt de vraag naar de resultaten, de vrucht van den arbeid, zeer voor de hand.

Die vraag hangt natuurlijk nauw samen met de andere vraag: wat kan redelijkerwijze als uitkomst der verpleging van epileptici worden verwacht?

Is alleen als resultaat van behandeling en verpleging te beschouwen dat bij een zeker aantal onzer verpleegden het cijfer hunner toevallen is verminderd, of de toevallen geheel zijn weggebleven, en de menschen hersteld de Inrichting hebben verlaten?

Elk, die rekening houdt met liet karakter onzer Vereeniging, zal dadelijk beseffen dat de opgave daar-

Sluiten