Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR WOORD.

Dankbaar zie ik omhoog — Jan terug op den weg, die achter mij ligt, want ik heb velen voor veel te danken.

Menigeen mis ik, leien 'k gaarne ook mijnen dank had gebracht.

Mannen als prof. Lamers, prof. Baljon en Ds. J. van Dijk Mzn., spreken tot het hart van wie hen kende, ook nadat zij gestorven zijn.

Zal 'k de levenden nu gaan danken? En dan niet één vergeten van de velen, die invloed hadden op mijne verstandelijke, zedelijke en geestelijke vorming?

Leermeesters en vrienden, van vroegere en latere jaren, U allen breng ik mijnen dank.

Een voorwoord voor een Academisch proefschrift wil zich zoo gemakkelijk begrenzen tot de academiejaren.

Maar, mag ik om den opbouw de fondamenten vergeten ?

Ik gedenk hier dan ook twee vaderlijke vrienden, wier leiding ik gedurende een tiental jaren te Dordrecht mocht genieten.

Sluiten