Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze zal zeggen: Ik ben des Heeren, En die zal zich noemen met den name Jacobs: en gene zal met zijne hand schrijven. Ik ben des Heeren en zich toenoemen mei den name Israels.

Jesaia 44 vers 5.

Wij ondergeteekenden, bekennen en verklaren bij deze, van nu aan, en voortaan, dat wij na Gods geboden willen gaan leven, God boven ons zeiven en onzen naasten als ons zeiven lief te hebben, en beschouwen den God van Hemel en Aarde, als den wettigen Heer en Eigenaar van alles, ook van alle aardsche goederen, die wij te voren als Eigenaars bezeten hebben en naar onze lusten hebben misbruikt en willen dezelven nu niet meer als onze goederen beschouwen of gebruiken voor ons zeiven alleen, maar als een eigendom van God, aan Hem overgeven, ten nutte van alle die geene die de waarheid zoo als die in Jezus is, aannemen en daarin wandelen, sluitende bij deze uit alle aanspraak van eigendom, welke onze bloedverwanten bij ons afsterven, volgens het versterfregt uit kragte der wereldlijke wetten daar op zoude kunnen maken of pretenderen maar naar het voorbeeld der eerste christenen beschreven in de Handelirige der Apostelen Hoofdstukken twee en vier, onze goederen, te willen gebruiken, en laten gebruiken.

En in gevalle het onverhoopt mogt gebeuren dat een of meerder onzer veranderde van gedachten en hun zeiven wilde onttrekken en de goederen die zij bij het ondertekenen dezer hebben gehad wilde eigenen zullen zij zich te vreden moeten houden met het geene dat nog van hun voor handen is, zonder van het geen zij in Gods huis of kas hebben ingebragt iets meerder te kunnen eischen of te vorderen, ook geen aanspraak te hebben op aangekogte gebouwen landen, vaartuigen of gereedschappen die voor gelden, door hun ingebragt, gekogt zijn ten behoeven van Gods volk, zijnde en blijvende ook de gelden ten behoeven van hun die getrouw blijven en hun na de ondergetekende verklaring blijven gedragen.

Sluiten