Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. De middelen welke het genootschap aanwend zijn die van onderlinge samenkomsten en in gesprekken van godsdienstige en zedelijke aard.

In de overweging van de zuivere Evangelieleer in de betrachting der Christelijke pligten in de aansporing en vermaning tot waarheid en Godsvrucht.

8. Ieder kan toegelaten worden tot de vergaderinge des genootschaps.

9. Niets wat strijdig is met de algemeene [wet?] van Orde en rust der Maatschappij word in het genootschap geduld, voor het overige is hetzelve verdraagzaam jegens ieder en een iegelijk.

En 10. Het bewijs van Lidmaatschappij blijkt uit de onderteekening van het tegenwoordige stuk, geen ander bewijs word als geldend beschouwd en zal hetzelve onder de papieren des genootschaps bewaard blijven.

Actum Zwijndrecht den negen en twintigsten Jitny achttien honderd twee en dertig.

(geteekend) Cornelis Visser.

Philippus Metz.

Stoffel Muller.

Willem Heystek.

J. P. van Tol.

Maria van den Leer.

Johannes Jacobus Huysman.

W. van der Kraan.

Willem Visser.

J. Coenraad Leeuwdag.

Jo Theys.

Dirk Ketel.

J. C. Hammes.

Andries van Tol.

Ik wil niet beweeren, dat alleen egoïsme dreef tot het doorvoeren van deze beperking, als ik goed zie, dan is dit Constitutief Reglement een voorzorgsmaatregel om de bezittingen der gemeenschap, niet in de macht te stellen van Jan-en-alleman. Wie weet, wat er zou kunnen gebeuren, als over eenigen tijd de macht aan een minder consciëntieuze meerderheid kwam. Ze konden dan, belust op een deeling, wel ontbinding doordrijven

Sluiten