Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die magt kan bevrijden Van alle doön;

En ook in het ljjden Is grooten loon.

Wie zou niet verkiezen. Zijn leven te verliezen, En zóó te dalen In Godea troon? Voorwaar! geen mensch Heeft 't ooit verkozen: Die ander» spreekt.

Moet van schaamte blozen, 't Is God alleen Die zulk een Heeft uitverkoren Allang te voren, En anders geen. Uit loutere liefde En door Zijne magt,

Heeft Hjj dat werk Alleen volbragt:

En zal het volbrengen In al de Zijnen,

Zijn liefde lijd niet Dat z'eeuwig kwenen; Hjj kan 't niet geheugen, Al zien wjj 'tnog niet, 't Zal evenwel zjjn:

Eens zal het schepsel. Verlost van pjjn.

In plaats van smarten Met vrolijke harten,

Gods liefde roemen, In plaats van verdoemen: Hem eeuwig prijzen Op hemelsche -wijzen, Bevrijd van smarten.

Sluiten