Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII

Het „descendit ad inferna" van het Apostolicum moet niet worden uitgelegd als zielelijden gedurende het leven. („Onuitsprekelijke benauwdheid etc. Cat. vr. 44)

VIII

De vrijlating der Israëlietische slaven gedurende het beleg van Jeruzalem (Jerem. 34 : 8 e. v. v.) is niet te verklaren uit godsdienstige motieven alleen.

(„als Sühne für die vergangene Rechtsverletzung" Stade Gesch. des Volkes Israël 1887. I s 690.)

IX

Het verbod in Gen. 2 : 17, aangaande den „boom der kennis des goeds en des kwaads", vatte men op als proefgebod en men denke niet aan een bijzondere geaardheid van den boom.

X

Psalm 2 is wel een Messiaspsalm te noemen, maar geeft geen profetie van een komenden Messias. De „Gezalfde" is: Israël in Zijn goddelijke roeping

XI

Men vertale in Jes 9:5 door „buitbehaler".

Sluiten