Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII

Het pantheïsme biedt geen vaste basis voor eene ernstige zedeleer.

XIII

„De Kerk heeft een grootsche sociale taak, niet slechts hierin dat zij door het diaconaat de barmhartigheid uitdraagt waar de ellende rondsluipt, maar niet minder door de prediking van Christus als den heelmeester der sociale krankheden." (Dr. H. Visscher, Religie en arbeid 1908, blz. 39)

XIV

Het centrale punt van elke religie is de Godsidee.

XV

Het is onjuist, te zeggen, dat Jezus de idee der gelijkheid heeft gepropageerd, en het avondmaal is niet: „een zinnebeeld van het denkbeeld der gelijkheid" (Mr. H. P. G. Quack, De socialisten 1901 VI blz. 520.)

XVI

De bediening van het avondmaal buiten gemeentelijk verband moet worden afgekeurd.

Sluiten