Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermogen aansprakelijk zijn. Zij zijn eigenlijk ondernemers,') ofschoon een groot deel der werkzaamheid van een ondernemer, in het bijzonder het aktieve deel, aan anderen is opgedragen, wier diensten meestal met een vast loon betaald worden. De functie van vennooten bestaat in het wagen van kapitaal in een zekere onderneming. In dat wagen, in het doen eener keuze van onderming, waardoor zij hun kapitaal in het bijzonder en het kapitaal in het algemeen zoo productief mogelijk maken, aangezien het hun doel is zooveel mogelijk dividend te trekken, is de sociale beteekenis gelegen van de werkzaamheid van eiken aandeelhouder. Want zoodoende zullen steeds na zekere heen en weer schommelingen slechts die ondernemingen in het leven geroepen en in stand gehouden worden, waaraan de maatschappij de grootste behoefte heeft. Deze zullen immers de ruimste winsten afwerpen. Naar mate de aandeelhouder beter gekozen heeft, zal hij een ruimer belooning ontvangen in grooter dividenden. Dat kiezen zal bij vele vennooten beperkt zijn tot het uitzoeken van een zekere soort onderneming. Want aan de inrichting hebben later toegetreden vennooten niet veel bijgedragen. Deze geschiedt door de eerste op-

Dr. A. E. F. ScMfle teekende den ondernemer als „Der Mittel„punkt der Vertheilung des Nationaleinkommens". — Zie „Das gesellschaftliche system der menschlichen Wirthschaft" Tubingen, 1867, 2e druk blz. 204. — „Er ist der Krystallisationspunkt der wirthschaft„lioheo Elementarkrftfte. Er zieht sie durch hohen Lohn und Zins an „und stoszt sie durch niedrigen Lohn und Zins an andere Unternehmer ,,ab. Er bereehnet den Kurs der gesellsehaftlichen Bedürfnisse, weil „von dieser Berechnung Gewirm und Verlust für ihn abhfingen. Er „tnusZ in wirthschaftlichster Weise diesen Kurs nehmen, weil ihn dazu „die Konkurrenz nöthigt" enz.

Sluiten