Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij zullen zien. Het geheele verlies, ofschoon voor ieder beperkt tot zijn aandeel hebben zij te dragen evenals ook de geheele winst te hunner beschikking staat.

Verdeelt men de ondernemerswinst2) in de vier elementen: rente voor het werkkapitaal ondernemersrisico ondernemerspremie en arbeidsloon,

dan komt gewoonlijk het grootste deel, het arbeidsloon aan het bestuur, de beambten en andere arbeiders3) die het meerendeel der aktieve ondernemerswerkzaamheden verrichten. De hoegrootheid wordt bepaald door de aandeelhouders, althans voorzoover het loon betreft van de bestuurders. Dat van de lagere beambten en arbeiders wordt vaak ter regeling overgelaten aan het bestuur. Niet altijd ontvangen zijn leden alleen een vaste som. Want ten einde hun eigenbelang meer te doen deelen *) in het wel en wee der zaak worden hun dikwijls boven een zeker vast loon nog z.g.n. tantièmes toegekend d.z. procenten van de ge-

Van dezelfde nieening is Dr. A. E. F Schaffle in „Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirthschaft" blz. 207, „Die Aktionilre tragen „ganz die Werthgefahr". enz.

2) Voor de elementen waaruit de ondernemerswinst bestaat, vergelijke men Mr. N. Ö. Fier Sim t. a. p. Deel I blz. 261 vlg.

3) Vgl. Marshall blz. 642.

4) Dit tracht men ook wel te bevorderen door te bepalen, dat zij een zeker aantal aandeelen in de vennootschap hebben te nemen. In de compagnieën der 17e en 18e eeuw was dit vrijwel algemeen het gebruik. Deze maatregel wordt ook wel genomen om in de gelegenheid te zijn een direct verhaal te kunnen uitoefenen op een deel van het vermogan der bestuurders. De Amsterdamsche rechtbank erkende bij vonnis van

Sluiten