is toegevoegd aan uw favorieten.

Schenking

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bis.

Inleiding 1

Hoofdstuk I.

Art. 1703 B. W.; het formeele schenkingsbegrip. 9

Hoofdstuk II.

Het materieele schenkingsbegrip 56

Hoofdstuk III.

Uitbreidende toepassing der artikelen 1703 B.W. en 86

Hoofdstuk IV.

Beteekenis der uitdrukking schenking of gift in de verschillende artikelen onzer wet .... 104