Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN L E I r > I N Gr.

Iii wet en wetenschap zijn, wat het wezen der schenking betreft, tweëerlei opvattingen gangbaar, welke men zoude kunnen onderscheiden als de oudere en nieuwere, of scherper uitgedrukt als die van het formeele en van het materieele schenkings begrip.

De leer omtrent het materieele schenkingsbegrip — ook wel genoemd de ruimere opvatting van dat begrip — werd eerst in latere jaren met nadruk op den voorgrond gesteld. Uitgegaan van Püchta, werd zij algemeen verbreid door den invloed van von Savigny, die de schenking niet opvatte als eene bijzondere rechtshandeling, als een „einzelnes Rechtsgeschaft", doch als een begrip, dat een algemeen karakter bezittende en de meest verschillende vormen kunnende aannemen, naar zijn materieelen inhoud moest worden beoordeeld.

Deze opvatting bracht dan ook beiden ertoe de schenking bij de behandeling niet eene plaats te geven onder de bijzondere overeenkomsten doch in het algemeene deel; een voorbeeld dat bij vele groote rechtsgeleerden navolging lieeft gevonden.

1

Sluiten