Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roerende, lichamelijke zaken mogelijk zonder schriftelijke acte, mits door reëele traditie, aangezien een fictieve traditie, wanneer de schenker de geschonken zaak onder zich hield, met het oog op den rechtsregel; „meubles „n'ont pas de suite", het gevaar opleverde, dat de schenker de zaak wederom aan derden verkocht. Zoo lezen we dan bij Pothif.k : „La donation des meubles peut se „faire sans qu'il soit besoin d'en passer aucun acte par „écrit, par la tradition réelle que le donateur en fait au „donataire", en als verklaring der voorzorgsmaatregel, n.1. der notarieële acte, heet het dan verder, dat die acte de strekking had „pour empêcher qu'un donateur ne ,,püt se conserver le pouvoir d'aneantir sa donation, en „retenant par divers lui Tacte de donation, ou en le „mettant entre les mains d'une personne tierce, qui le „rendroit au donateur, s'il le redemandroitce qui est „contraire a 1'irrévocabilité requise dans les donations „entre vifs".

De Ordonnance van 1731 eischte eveneens een notarieele acte voor de schenking, met uitzondering evenwel der „dons manuels" van roerende, lichamelijke zaken, zonder dat dit echter uitdrukkelijk geschiedde. d'Aqüesseau , de vervaardiger dezer Ordonnantie, vetklaarde evenwel, dat een onmiddellijke levering bij een schenking van roerend goed geldig was. Overigens sprak de Ordonnance ook niet van „toute donation", maar van „tous actes poi'tant „donation", waar zij de notarieele acte voor de schenking als eisch stelde.

Sluiten