Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo schrijft een Joodsch Wijze, die met de Grieksche cultuur kennis heeft gemaakt.

Niet minder duidelijk zijn de Hellenismen in den gedachteninhoud der Alexandrijnsche schrijvers te herkennen. Ik wil hier enkele voorbeelden aanhalen, waaraan men zal kunnen zien, hoe algemeene sporen van den Griekschen Geest en bepaalde filosofische gedachten uitkomen in een overigens Joodsch geschrift.

Wat het eerste betreft, vergelijke men onder anderen Pseudo-Salomo 5. 17 sqq., waar de schrijver zegt van God ontvangen te hebben de kennis van al het zijnde (yvaxjii t<ov ovtddv)\ van het systeem der wereld (avaraaig xoanov), en van de kracht der elementen (ivtqyua aroi%tnoi>).

Verder 13, 1—9, een historisch-psychologische reflectie over 't ontstaan van den afgodendienst, welke sterk aan Rom. I herinnert.

Nog gemakkelijker zijn in de Hellenistische geschriften gedachten te herkennen, die aan bepaalde filosofische systemen zijn ontleend. Ik begin hier maar weer met Pseudo-Salomo. Dit geschrift toch is een voortzetting van de Joodsche Chokma in Alexandrië. Hieruit kunnen wij dus het best leeren, hoe de Wijsheid zich ontwikkeld heeft onder invloed van de Grieksche filosofie. Zeer duidelijk komt dat uit in de schildering van de gepersonificeerde Chokma. Men gevoelt terstond, dat de Hellenistische Wijze hierbij denkt aan de Stoïsche Logos. Het is duidelijk

Sluiten